info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Andrea Muco

Projekti do te konsistoje ne blerjen e nje traktori me fuqi 49.7 HP per kryerjen e sherbimeve te specializuara ne kultivimin e perimeve.Aplikanti ka toka te mjaftueshme me kultura perimore dhe jo vetem per justifikimin e investimit te mesiperm. Investimi ne mjete mekanike do ti sherbeje per kryerjen e sherbimeve te mekanizuara gjate kultivimit te kulturave te ndryshme bujqesore.

Agrobest Albania

AGRO BEST ALBANIA SHPK do te kryej nje investim total ne ndertimin e 19,459.44 m2 sera (te ndara ne dy: Sera e pare ne Fshatin Povelc, Fier me siperfaqe totale 9,959.04 m2 dhe Sera e dyte ne Fshatin Bubul/ime, Lushnje me siperfaqe totale 9,500.4 m2). Serat do te jene diel/ore me plasmas termik 5 vjecar, me sistem vaditje me lartesi 4 metra ne ul/uk dhe 5.5 metra ne kulm per te siguruar nje ambjent optimal per kultivimin e domates dhe marjen e rendimenteve me maksimale duke ju referuar teknologjise se ndertimit te seres dhe marjen e rendimenteve me maksimale duke ju referuar teknologjise se ndertimit te seres.

Dritan Lamo

Serra diellore do te ndertohet ne nje siperfaqe 10.010 m2 per prodhimin e dy kulturave specit dhe kastravecit. Ndertimi i saj do te behet sipas te gjitha standarteve te kerkuara duke respektuar te gjitha specifikimet teknike. Lartesia e serres do te jete 4.6 m, konstruksioni me tubo zingato profil U, do te jete e pajisur me sistem vadites dhe do te jete e mbuluar me plastmas cilesor.

Emin Dushi

Biznesi i Z.Emin Dushi ne fushen e bujqesise eshte ne rritje.Synimi i Z.Dushi eshte ndertimi i godines dhe instalimi i paisjeve frigoriferike per ruajtjen e prodhimeve.Stabilimenti qe do ndertohet eshte nje kombinim midis magazinimit te thjeshte dhe megazinimit frigoriferik per ruajtjen e produkteve delikate.Hapesira eshte projektuar per te qene funksionale dhe nje amjent sa me i rehatshem per stafin qe do punoje aty.

Majlinda Topalli

Investimi synon permiresimin e teknologjise e cila do te ndikoje ne kryerjen e puneve me kohen me optimale me synim permiresimin e teknologjise dhe rritjen e sasise. Duke pasur parasysh objektivin e rritjes se prodhimit dhe permiresimin e standarteve perkatese minimale ne fuqi ne shqiperi, investimi fokusohet ne blerjen e makinerive dhe pajisjeve te specializuara te hortikultures. Ky investim do synoj kryesisht blerjen e makinerive te specializuara si: Traktor Bujqesor, Marka SAME, Modeli, ARGON 80

2. Freze bujqesore Marka; SICMA , Modeli, RM 210

3. Plug Bujqesor Marka; Agrional, Modeli; AGRPM 14/3

Zhaneta Stergu

Investimi i propozuar synon permiresimin e teknologjise e cila do te ndikoje ne zhvillimin e aktivitetit bujqesor te pemtarise me qellim te zgjerimit te trgut edhe ne rajon ,rritjen e sasise dhe permiresimin e cilesise se prodhimit.Ky investim do te synoje kryesisht ngritjen e nje sistemi mbeshtetes palmet ,ujitje me pika si dhe makineri te specializuara si

1.Traktor te specializuar per bimet e fushes se markes Tuber 40

2.Grirese degeesh SICMA TB 140

3.Pompe sperkatese 300L