info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Hasan Hoti

Investimi perfshim sistemin e ngrohjes qendrore me panele diellore si dhe nje gjenerator per raste emergjente gjate dimrit.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Hasan Hoti
Masa: 7. "Diversifikimi i fermave dhe zhvillimi i biznesit"
Sektori: M7 - Nature and rural tourism sector
Vendndodhja: Lure, Diber, Diber
Vlera e investimit: 38,752.35 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 19,314.92 Euro