info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

AGRO-KONI Shpk

Kompania Agrokoni planifikon te ndertoj nje sere per prodhimin e fidaneve perimor me nje siperfaqe prej 3,993 m2.Serra eshte e pajisur me nje sistem ngrohje , ventilimi, ujitje me karel levizes, me sistem fertigimi, ekran termik plasmas jetegjate etj.

Arben Myteberi

Permiresimi i teknolgjise Blerja e makinerive dhe dhe pajisjeve te specializuara me synim permiresimin e cilesise dhe sasise se prodhimeve

ERLIN AGOLLI

Investimi i propozuar synon përmirësimin e teknologjisë e cila do të ndikojë uljen e kostos së punimeve, kohën e pritjes së marrjes me qira tek të tretët si dhe uljen e dëmtimeve me synim përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e sasisë. Duke patur parasysh objektivin e rritjes së prodhimit dhe përmirësimin e përgjithshëm të standardeve përkatëse minimale në fuqi në Shqipëri, investimi fokusohet në blerjen e makinerive dhe pajisjeve të specializuara të hortikulturës. Ky investim do te synoje kryesisht blerjen e rrjetave antibreshër si:

1. Traktor bujqësor i ri i markës SAME, modeli FRUTTETO 80 GS

2. Grirëse degësh dhe bari me korrëse mes pemevedhe bari me korrëse mes pemevedhe bari me korrëse mes pemevedhe bari me korrëse mes pemeve e markës SICMA, modeli TSN 170

3. Pompë spërkatëse e markës AGROMA, modeli CYCLONE T 2000

4. Rrjeta mbrojtëse për ngritjen e sistemit antibreshër

Argjerim Bregu

Fermeri do bej mbjellje molle te varieteteve Fuji tre parcela me siperfaqe totale 7746 meter katror.Do mbillen 2213 fidane te varietetit Fuji dhe do kryhen gjithe punet per sistemimin e parceles duke perfshire dhe ujitjen me pika.

Kledis Spaho

Aplikanti synon modernizimin e fermes bujqesore per kryerjen ne kohe dhe ne cilesi te sperkatjes se molles, rritjes se standartit dhe te cilesise se frutave, mbetjeve minimale te pesticideve ne fruta, perdorimit te mbetjeve ne pemtore degeve te pemeve dhe barit, si pleherim organik per pemtoren synon te bleje mjetet mekanike si me poshte: Traktor, pompe sperkatese, grirese bari.

Aplikanti synon te modernizoje dh esiguroje mbrojtjen nga bresheri te pemetores. Incidenca e demtimev enga bresheri eshte 3 vjet ne 10 vjecarin e fundit.

Neritan Mancka

Ne nje parcele te mbjelle me molle do te ngrihet sistemi me rrjete antibresher, ujites dhe ate rrethues, i gjithe investimi do te kryhet ne nje siperfaqe prej 7770 m2