info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Forcim i bashkëpunimit ndërkufitar në të mirë të bujqësisë dhe zhvillimit rural

Mirëpritëm në zyrat e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, delegacionin e Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural të Republikes së Maqedonisë së Veriut. Drejtore e Përgjithshme e AZHBR-së, Znj. Eranda Selmanaj dhe Zv. Drejtori Gjeneral Z. Remzi Abdullahi dhe stafet e tyre, diskutuan rreth finalizimit te aplikimit te projektit IPA CBC (bashkëpunim ndërkufitar), i cili do të shërbejë në përmirësimin e kushteve, infrastrukturës dhe logjistikës së dy institucioneve, si dhe tre bashkive ndërkufitare, të cilat do të përfitojnë qëndra informuese për fermerët apo bizneset, si dhe mundësi shkëmbimi informacionesh dhe njohurish mes të dy shteteve. Bashkëpunimi do të vijojë me nënshkrimin e marrëveshjes midis agjencive me objekt forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në të mirë të bujqësisë dhe zhvillimit rural.

Leave Your Reply

Your email address will not be published.

*