info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Documents for Suplier

Ftesë (english / shqip)

Detyrimet e AZHBR-së (english / shqip)

Kujtesë (english / shqip)

Kriteret që duhen plotësuar nga subjektet (english / shqip)

Marrëveshja e Bashkëpunimit (english / shqip)

Deklaratë (english / shqip)

Deklarata e prodhuesit (english / shqip)

Udhëzues për përdorimin e sistemit PRDB (english / shqip)

Llojet e Investimeve sipas Masave (english / shqip)

Lista e Shpenzimeve të Pranueshme (english / shqip)