info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Bashkëpunim midis AZHBR dhe AKM në kuadër të programit IPARD III

Nënshkruhet memorandumi i bashkëpunimit midis AZHBR-së dhe Agjencisë Kombëtare të Mjedisit (AKM) për zbatimin e programit IPARD III (2021-2027).

Qëllimi i këtij bashkëpunimi është certifikimi i standardeve mjedisore për investimet që do të realizohen dhe financohen në kuadër të këtij programi. Investimet duhet të kryen duke respektuar dhe përmbushur standardet e përcaktuara dhe duke mos i cënuar ato.

Programi IPARD III do të vendosë 146 Milion Euro dhe nëntë masa mbështetëse në dispozicion të bujqësisë në vend.