info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

MIKEL HOXHA PF

Permiresimi i teknolgjise Blerja e makinerive dhe dhe pajisjeve te specializuara me synim permiresimin e cilesise dhe sasise se prodhimeve

FELLEZA ZEKA

Investimi perfshin insertimin e nje stalle per mbareshtrimin e lopeve per qumesht, abjente te sherbimeve dhe depozite per bari mjete dhe plehu

DAJF GROUP SHPK

Fermeri do te kryej ne investim total ne ndertimin e serave te thjeshta diellore me lartesine maksimale me ulluk 3.5 metra.Sera do te jete me hapje mekanike me siperfaqe totale 4.098dynym.Ky investim do te siguroje nje ambjent optimal per kultivimin e domates.

SAIMON HATIA

Projekti do te konsistoje ne ndertimin e nje serre me siperfaqe 5544 m² , me dimensione 36 ml x 154 ml;
– Lartesi anesore deri ne Ullukun 2.8 ml;
– Hark me gjeresi 7.7 ml; lartesi totale 4.4 ml,
– Sasia e harqeve 260 cope;
– Mbulesa me plasmas UV 200 mikron.
– Hapja e ajrimit do te jete ne te dyja anet e seres me porta hapje manuale lehtesisht te manovrueshem.
Serra do te paisjet edhe me Sistem Ngrohje Kaldaj Gjithashtu do te instalojë sistemine ngrohjes edhe në serrën egzistuese me siperfaqe 3,773 m2.

ENEA AGOLLI

Investimi konsiston në ndertiin e nje magazine për grumbullimin dhe ruajtjen e fruta–përimeve me lartesi nje kat dhe sipërfaqe 1,326 m2 plus ambiente të tjera funksionale në shërbim të aktivitetit. Magazina do të jetë e mbuluar me panele sanduiç dhe e ndertuar me parametra Europiane. Investimi do të zhvillohet në tokë arë me sipërfaqe 20,000 m2 në fshatin Drithas, Korçë. Në këtë sipërfaqe do të ndertohen magazina e grumbulliimit të patateve dhe qepeve e cila mendohet që me vone të zgjerohet për të siguruar kushte optimale për ruajtjen e produkteve.

ERJONI – AGRO SHPK

Investimi i propozuar synon përmirësimin e teknologjisë, i cili do të ndikojë në kryerjen e punëve në kohën më optimale me synim përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e sasisë. Duka patur parasysh objektivin e rritjes së prodhimit dhe përmirësimin e përgjithshëm të standardeve minimale në fuqi në Shqipëri, investimi fokusohet në blerjen e makinerive dhe pajisjeve të specializuara të hortikulturës. Investimi synon kryesisht blerjen e makinerive të specializuara si traktor bujqësor i ri.