info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Adrian Kalemaj

Aplikanti do te mbjelle fidane molle 1350 cope me forme kultivimi system palmet pra me system mbeshtetes dhe ne kete siperfaqe do te ngreje sistemin e rrjetes antibrresher dhe ate ujites dhe gjithashtu rrethim te parceles ,pra i gjithe investimi do kryhet ne siperfaqen prej 6480 m2 dhe te gjithe aksesoret te cilet jane paraqitur ne oferte fituese.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Adrian Kalemaj
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Sheqeras, Vreshtas, Maliq, Korce
Vlera e investimit: 21,968.91 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 15,039.57 Euro