info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

BIO GREEN Shpk

Investimi i ri perfshihet ne sektorin e fruta-perimeve dhe konsiston ne ndertimin e nje serre teknologjike dhe moderne per kultivimin e perimeve si dhe modernizimit te dy serrave ekzistuese te shoqerise, permes se cilave synohet te plotesohen kerkesat me te larta ne pajisje, per nje prodhim te shendetshem dhe nje investim afatgjate.
Ne perputhje me objektivin e saj shoqeria ka planifikuar te zhvilloje nje projekt ne vazhden e investimeve te saj te standartizuara ne fushen e bujqesise. Projekti qe do te implementohet perllogaritet te arrije shifren EUR 499,000 per ndertimin e serres se re dhe permiresimin e atyre ekzistuese, me fokus ne prodhimin e produkteve bujqesore perime

Të dhëna rreth investimit

Investitori: BIOGREEN shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Fshati Marinez, Fier, Fier
Vlera e investimit: 334,307.38 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 198,527.34 Euro