info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

AGRO SINA SHPK

Investimi konsiston ne kultivimin e fidaneve ne serra te teknoligjise se larte me nje strukture te pajisur me teknologjine dhe sistemet e nevojshme qe lejojne mbjelljen dhe kultivimn e fidaneve ne serre.
Permiresimi i teknoligjive te prodhimit mbeshtetet ne:
Sistemin novativ te klimes dhe matjes se parametrave te kushteve te brendshme
Sistemin e ajrosjes plotesisht te motorizuar
Sistemin e hijezimit te kontrollushem me komanda elektrike
Sistemin e ujitjes dhe ushqimit elektronik
Sistemin e ngrohjes
Projekti perfshin gjithashtu investime ne:
Investim ne menaxhimin e mbetjeve dhe trajtimin e plehut.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: AGRO SINA Shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Allkaj, Lushnje, Fier
Vlera e investimit: 352,163.81 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 213,793.79 Euro