info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

DONALD CORI

Aplikanti ushtron aktivitetin prodhues ne nje parcele te mbjelle me fidane molle, ne kete siperfaqe do te ngreje sistemin e rrjetes antibrresher ,pra i gjithe investimi do kryhet ne siperfaqen prej 11620 m2.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Andrea Muco
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Krutje e Siperme, Lushnje, Lushnje Fier
Vlera e investimit: 11,832.17 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 8,527.07 Euro