info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Luçe Hasanaj

Investim ne blerje pajisjesh dhe makinerish per prodhimin e qumeshtit ne ferm ku perfhsihen tank ftohes, impjant mjelje, makineri ne funskion te rritjes se bagetive te imta sistem ushqyerje dhe pompe qumeshti.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Luçe Hasanaj
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Koplik, Malesi e Madhe, Shkoder
Vlera e investimit: 47,750 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 33,594.01 Euro