info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

KLAUDIA NELI PF

Investimi konsiston në ndertiin e nje magazine për grumbullimin dhe ruajtjen e fruta–përimeve me lartesi nje kat dhe sipërfaqe 1,326 m2 plus ambiente të tjera funksionale në shërbim të aktivitetit. Magazina do të jetë e mbuluar me panele sanduiç dhe e ndertuar me parametra Europiane. Investimi do të zhvillohet në tokë arë me sipërfaqe 20,000 m2 në fshatin Drithas, Korçë. Në këtë sipërfaqe do të ndertohen magazina e grumbulliimit të patateve dhe qepeve e cila mendohet që me vone të zgjerohet për të siguruar kushte optimale për ruajtjen e produkteve.

Andi Kokoneshi PF

Investimi konsiston në ndertiin e nje magazine për grumbullimin dhe ruajtjen e fruta–përimeve me lartesi nje kat dhe sipërfaqe 1,326 m2 plus ambiente të tjera funksionale në shërbim të aktivitetit. Magazina do të jetë e mbuluar me panele sanduiç dhe e ndertuar me parametra Europiane. Investimi do të zhvillohet në tokë arë me sipërfaqe 20,000 m2 në fshatin Drithas, Korçë. Në këtë sipërfaqe do të ndertohen magazina e grumbulliimit të patateve dhe qepeve e cila mendohet që me vone të zgjerohet për të siguruar kushte optimale për ruajtjen e produkteve.

Ana Doko PF

M1 – Milk

Abas Pere

M1 – Milk

Luçe Hasanaj

Investim ne blerje pajisjesh dhe makinerish per prodhimin e qumeshtit ne ferm ku perfhsihen tank ftohes, impjant mjelje, makineri ne funskion te rritjes se bagetive te imta sistem ushqyerje dhe pompe qumeshti.

FLORI shpk

Blerja e nje traktori se bashku me agregatet per puimin e tokes.