info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Andi Kokoneshi PF

Investim ne makineri per pergatitjen e ushqimit per kafshet

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Andi Kokoneshi PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Rruga e Kularit,lagjja e stanit, Divjake, Fier
Vlera e investimit: 49,500.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 32,027.09 Euro