info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

?Në fshatin Qinam të Zall Herrit, me Fatjonin, që pasi punoi e mësoi në emigracion, la fermat e Italisë për tokën e shtëpisë?Falë vullnetit për punë dhe projekteve të mençura, ai ka përfituar financime mbështetëse dhe ka ngritur rreth 4.6 ha vreshta me varietete të ndryshme rrushi, prej të cilave prodhon verërat e zonës??Si përfitues i Skemës Kombëtare të Financimit nga AZHBR, Fatjoni ndërtoi një sistem të ri modern të vaditjes me pika të vreshtave.

Posted by Edi Rama on Saturday, 6 qershor 2020

Në fshatin Qinam të Zall Herrit, me Fatjonin, që pasi punoi e mësoi në emigracion, la fermat e Italisë për tokën e shtëpisë? Falë vullnetit për punë dhe projekteve të mençura, ai ka përfituar financime mbështetëse dhe ka ngritur rreth 4.6 ha vreshta me varietete të ndryshme rrushi, prej të cilave prodhon verërat e zonës?? Si përfitues i Skemës Kombëtare të Financimit nga AZHBR, Fatjoni ndërtoi një sistem të ri modern të vaditjes me pika të vreshtave.