info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Poshnje, Dimal – Në fermën e përpunimit të qumështit, “Agi 11”, ngritur nga dy emigrantë të rikthyer në vend 5 vite më parë, duke sjellë me vete eksperiencën e përfituar në Itali në prodhimin e mozzarellas dhe llojeve të tjera të djathrave. Kjo baxho mbledh prodhimin e 1500 deri në 2000 fermerëve të zonës dhe falë fondeve të AZHBR-së e programit IPARD, ata kanë përfituar teknologji moderne, që ka sjell edhe rritje në biznesin e çiftit të ri