info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

TUFA BAZË E MATRIKULLUAR

Për rritjen e konkurrueshmërisë së prodhimeve blegtorale nëpërmjet pagesave të kafshëve të matrikulluara

BLETARIA

Për rritjen e konkurrueshmërisë përmes mbarështimit të bletarisë

FINANCIME PËR ZËVENDËSIM PLASTMASI TERMIK

Mbështetje për rritjen e konkurrueshmërisë për prodhimet bujqësore në mjedise të mbrojtura dhe uljen e kostove të prodhimit

MBJELLJE BIMËSH MJEKËSORE DHE AROMATIKE

Mbështetje për shtimin e sipërfaqeve të mbjella me bimë mjekësore dhe aromatike

MBËSHTETJE PËR FERMAT ORGANIKE DHE CERTIFIKIMIN GLOBAL GAP

Mbështetje për fermat organike, dhe certifikimi Global GAP

INVESTO NË AGROTURIZËM/LINJA/MAKINERI/PAJISJE DHE PËRFITO 50% FINANCIM

Mbështetja e diversifikimit të aktiviteteve ekonomike në zonat rurale