info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Coast to Coast shpk

Restaurim i brendshem ne 5 banesa ne fashtin Dhermi,per tu kthyer ne bujtina me 24 shtreter dhe me arredim tradicional te zones me lemente bashkekohore.

Ndertimi i nje restoranti ne sherbim te bujtinave.

Nari Lundra shpk

Investim per zhvillimin e turizmit rural ne fshatin Farke, Lunder te bashkise Tirane. Ne kete investim parashikohet:

Rikonstruksioni i ambjenteve ekzistuese ne funksion te agroturizmit

Blerje pajisjesh mobilimi per ofrimin e ushqimit, pijeve dhe per ofrimin e akomodimit

Hasan Hoti

Investimi perfshim sistemin e ngrohjes qendrore me panele diellore si dhe nje gjenerator per raste emergjente gjate dimrit.

ELTON ISMAILI

Investim per zhvillimin e turizmit rural ne fshatin Grabove te Bashkise Permet nga Z. Elton Ismaili, i cili ne projektin e tij parashikon investimne:
1. Ndertim (Shtese anesore dhe shtese kati ne objektin ekzistues 1 kat ne funksion te Agroturizmit)
2. Blerje pajisje mobilimi per ofrimin e ushqimit, pijeve dhe per ofrimin e akomodimit