info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

COCOAL SHPK

Investim ne Impiantet fotovoltaike per kompleksin e rritjes se shpendeve

Green Farm Albania shpk

Aplikanti do instaloje sistemin ujites per parcelen me sip.2600 m2, parcelen me sip. 4540 m2 dhe parcelen me sip.3500 m2. Gjithashtu, do te instaloje sistemin mbeshtetes palmet per dy parcela, perkateisht ato me sip. 4540 m2 dhe 3500 m2. Ne funksion te ketyre pemtoreve do te investoje per blerje mekanike bujqesore si traktor, freze bujqesore dhe pompe sperkatese.

FERMA A & E 2018 SHPK

Investimi i ri konsiston ne ndertimin e stalles per mbareshtimin e vicave dhe blerjen e pajisjeve te automatizuara, qe rrisin produktivitetin e fermes dhe vecanerisht mundesojne perputhjen me standartet minimale po jo vetem te strehimit ushqyerjes rritjes dhe higjenes ne ambientet e akomodimit te kafsheve.Stallat do te ofrojne rehati per kafshet dhe menaxhimin sa me te lehte te fermes me theks te vecante ne ambientet e vendqendrimit te kafsheve grazhdeve per ushqim levizjen e kafsheve ushqimit dhe largimit te plehut.

AIBA COMPANY SH.A

Funksioni i sistemit thares qe kerkohet te instalohet eshte tharja e glasave te pules dhe te zogjve nepermjet nje sistemi ventilimi me presion ajer te ngrohte.Lageshtia e glasave reduktohet nga 70-80% deri ne 20%.