info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Hapet thirrja për aplikime, programi IPARD II, nga data 30 Nëntor 2018 deri në datën 30 Janar 2019

AZHBR shpall thirrjen e parë për dorëzimin e aplikimeve në kuadër të Programit IPARD II. Thirrja e parë do të qëndrojë e hapur nga data 30 Nëntor 2018 – 30 Janar 2019. Aplikimet duhet të dorëzohen vetëm në zyrat qëndrore të AZHBR-së.
Për më shumë informacion rreth kritereve të aplikimit dhe mbi programin shikoni linkun: http://azhbr.gov.al/programi-per-bujqesine-dhe-zhvillimin-rural-ipard-ii/