info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Zavalani Farm shpk

Investim ne ndertim kantine vere dhe pajisjet e nevojshme per kantinen

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Zavalani Farm shpk
Masa: "Investim ne ndertim kantine vere dhe pajisjet e nevojshme per kantinen"
Sektori: M3 - Sektori i verës
Vendndodhja: Qilarisht, Permet, Gjirokaster
Vlera e investimit: 420,245.59 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 75% EU
Vlera e Grantit: 205,703.68 Euro