info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Xheni Kambo

Investimi i propozuar synon përmirësimin e teknologjisë, i cili do të ndikojë në kryerjen e punëve në kohën më optimale me synim përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e sasisë. Duka patur parasysh objektivin e rritjes së prodhimit dhe përmirësimin e përgjithshëm të standardeve minimale në fuqi në Shqipëri, investimi fokusohet në blerjen e makinerive dhe pajisjeve të specializuara të hortikulturës. Investimi synon kryesisht blerjen e makinerive të specializuara si traktor bujqësor i ri.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Xheni Kambo
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Bitincke, Njesia Administrative Qender Bilisht, Devoll, Korce
Vlera e investimit: 22,477.38 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 15,874.84 Euro