info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Vullnet Zote

Vullnet Zote ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2019. Objekt i aktivitetit është kultivimi i agrumeve. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka investuar në mekanike bujqësore të specializuar me qëllim përmirësimin e shërbimeve agroteknike.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Vullnet Zote
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Vlore, Konispol, Konispol
Vlera e investimit: 62,074.46 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 42,865.31 Euro