info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

VAYA INTERNACIONALE SHPK

Traktor + agregate

Të dhëna rreth investimit

Investitori: VAYA INTERNACIONALE SHPK
Masa: 1 . Traktor + agregate
Sektori: M1 - Fruta Perime
Vendndodhja: "Krickove, Proptisht,Pogradec, Korce"
Vlera e investimit: 47,396.35 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 33,740.15 Euro