info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Urim Benga

Investimi i propozuar synon permiresimin e teknologjise e cila do te ndikoje ne kryerjen e puneve ne kohen me optimale me synim permiresimin e cilesise dhe rritjen e sasise. Duke patur parasysh objektivin e rritjes se prodhimit dhe permiresimin e pergjithshem te standarteve perkatese minimale ne fuqi ne Shqiperi, investimi fokusohet ne blerjen e makinerive dhe pajisjeve te specializuara te hortikultures. Ky investim do te synoje kryesisht blerjen e makinerive te specializuara si:
1. Traktor te specializuar per bimet e fushes te markes TUBER 40
2. FREZE SICMA SF 165
3. POMPE SPERKATESE 300L
4. RIMORKIO BUJQESORE
5. PLUG ME 2 VESHE

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Urim Benga
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Belorta, Korce, Korce
Vlera e investimit: 19,327.38 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 13,740.03 Euro