info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Tris ALB sh.p.k

Ndertim i ambientit te dhomes se mjeljes dhe pajisje te tjera te nevojshme per kompleksin blegtoral.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Tris ALB sh.p.k
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Milk
Vendndodhja: Libofsh, Fier, Fier
Vlera e investimit: 493,745.51 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 297,860.13 Euro