info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

TREG TUR KORCA SHPK

Investimi i propozuar synon përmirësimin e teknologjisë e cila do të ndikojë uljen e kostos së punimeve, kohën e pritjes së marrjes me qira tek të tretët si dhe uljen e dëmtimeve me synim përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e sasisë. Duke patur parasysh objektivin e rritjes së prodhimit dhe përmirësimin e përgjithshëm të standardeve përkatëse minimale në fuqi në Shqipëri, investimi fokusohet në blerjen e makinerive dhe pajisjeve të specializuara të hortikulturës.Ky investim do te synoje kryesisht blerjen e rrjetave antibreshër si:
1. Traktor bujqësor i ri i markës SAME, modeli FRUTTETO 80 GS
2. Krasitëse pemësh e markës ORIZONTTI, modeli FRUIT 300
3. Frezë bujqësore mes rreshtash e markës ELKAER, modeli RF 80
4. Pompë spërkatëse e markës POGONI, modeli SP 2000

Të dhëna rreth investimit

Investitori: TREG TUR KORCA SHA
Masa: 1.Panele diellore
Sektori: M1 - Fruta Perime
Vendndodhja: Drithas/Maliq, Korcë
Vlera e investimit: 208,577.42 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 148,185.20 Euro