info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

TONA ALB SHPK

Investim ne impiante fotovoltaike per konsum vetjak te kompanise Tona-Alb me qellim optimizimin e kostos se konsumit te energjise elektrike.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: TONA ALB SHPK
Masa: 3
Sektori: M3 - Meat processing
Vendndodhja: Korce, Korce, Korce, Korce
Vlera e investimit: 763,369.41 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 378,709.09 Euro