info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

TAFIL SELA

Investim ne blerjen e pajisjeve per perpunimin e qumeshtit dhe konkretisht per prodhimin e djathit. Investimi do te beje te mundur rritjen e kapacitetit prodhues te baxhos.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Tafil Sela PF
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Milk processing
Vendndodhja: Zona e Gruemires, Malesi e Madhe , Shkoder
Vlera e investimit: 98,317.11 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 49,057.42 Euro