info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Syrjan Rajta PF

Investim ne pajisje dhe mbareshtim te bletarise

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Syrjan Rajta PF
Masa: 7
Sektori: M7 - Production of medicinal and aromatic plants (MAPs), mushrooms, honey, ornamental plants and snails sector
Vendndodhja: Krej-Lure, Diber, Diber, Diber
Vlera e investimit: 20,427.96 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 12,928.68 Euro