info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

SOKOL TUSHA

Ambiente akomoduese ne ferme perfshire te gjitha mjediset perkatese dhe pajisje per dhenien e sherbimeve B&B (fjete dhe mengjese)

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Sokol Tusha
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Kashar, Tirane, Tirane
Vlera e investimit: 374,132.07 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 196,134.77 Euro