info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Sojal Muço PF

Sojal Muço ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2019. Objekt i aktivitetit është prodhim fruta perime dhe tregtim. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka investuar mekanikë bujqësore të specializuar me qëllim përmirësimin e shërbimeve agroteknike.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Sojal Muço PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Konispol, Ciflik Fusha e Konispolit, Konispol, Vlore
Vlera e investimit: 56,689.61 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 38,931.45 Euro