info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Shpresa Bezhi

Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Shpresa Bezhi
Masa: 1.Serre
Sektori: M1 - Fruta Perime
Vendndodhja: Cerme e siperme, Divjake, Fier
Vlera e investimit: 410,819.04 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 268,313.26 Euro