info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

SAIMON HATIA

Aplikanti parashikon te investoj per;
– Ndertim pike grumbullimi per fruta perime
– sistem ambjentesh per piken e grumbullimit
– montim dhome frigoriferike
– blerje makineri prodhim arka kartoni per paketimin e frutave

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Saimon Hatia
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Suk, Roskovec, Fier
Vlera e investimit: 413,061.69 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 269,026.05 Euro