info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Roland Xhepaj

Fermeri Roland Xhepaj do te kryej nje investim total ne ndertimin e serave te thjeshta diellore me lartesin maksimale ne ulluk tre metra. Sera do te jete me hapje anesore nepermjet elektomotorave si dhe sistemin vadites me pika te perfshira dhe dozatoret e pleherimeve per siperfaqen totale 5.46 dynym. Ky investim do te siguroj nje ambjent optimal per kultivimin e domates dhe marrjen e rendimenteve me maksimale duke iu referur teknologjise se ndertimit te seres.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Roland Xhepaj
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Zharrez, Patos, Fier
Vlera e investimit: 118,729.75 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 62,130.46 Euro