info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

ROLAND BASHMILI

Investim ne pemishte arre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ROLAND BASHMILI
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Polis-Gostine,Librazhd, Librazhd, Elbasan
Vlera e investimit: 124,435.88 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 70,457.80 Euro