info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

RISTAN JANKU PF

Investim per makineri perpunimi kalibrimi dhe paketimi te produkteve qepe patate , karrote, depozite dekantimi dhe trajtimi te ujrave dhe panele diellore fotovoltaike.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: RISTAN JANKU PF
Masa: 3
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Divjake, Divjake, Fier
Vlera e investimit: 220,008.55 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 112,863.18 Euro