info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Polikseni Hoxhaj PF

Investim ne kompleks turistik, shtepiza druri me qellim funksionimin si agroturizem

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Polikseni Hoxhaj PF
Masa: 7
Sektori: M7 - Nature and rural tourism sector
Vendndodhja: Fshati Bucimas,Pogradec ,Korce, Pogradec, Korce
Vlera e investimit: 194,693.68 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 122,656.57 Euro