info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Pjeseza Farm shpk

Investim ne krijimin e pemtoreve te reja

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Pjeseza Farm shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Durres, Rrashbull, Manskuri, Zona Kadastrale 2591, Durres, Durres
Vlera e investimit: 249,603.60 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 148,787.67 Euro