info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Pavllo Danga

Pavllo Danga ka nisur angazhimin në sektorin bujqësor në vitin 2019. Objekt i aktivitetit është kultivimi i agrumeve dhe shitja e tyre. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka investuar në mekanikë bujqësore të specializuar për kryerjen e shërbimeve agroteknike në prodhim frutash për përmirësimin e cilësisë së prodhimit.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Pavllo Danga
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Vlore, Konispol, Fshati, Mursi, Njesia Administrative Xarre, Bashki
Vlera e investimit: 58,439.61 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 34,399.94 Euro