info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

OPTIMUM 3 shpk

Linje prodhimi vere + pajisje

Të dhëna rreth investimit

Investitori: OPTIMUM 3 shpk
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Wine
Vendndodhja: Leshnice, Cerrave, Pogradec, Korce
Vlera e investimit: 110,736.02 Euro
Perqindja e mbeshtetjes:
Vlera e Grantit: 110,736.02 Euro