info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Oltjan Nika

Pajisje per thertore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Oltjan Nika
Masa: 1. Pajisje per thertore
Sektori: M3 - Sektori i Përpunimit të mishit
Vendndodhja: Fshati Drita, Mat, Diber
Vlera e investimit: 345,755.69 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes:
Vlera e Grantit: 127,633.70 Lekë