info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Nikolin Mici

Investim ne traktor dhe agregate te specializuar bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Nikolin Mici PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vreshtari
Vendndodhja: Leskovik,nj.Ad.Leskovik Bashkia Kolonje Qarku Korce, Kolonje, Korce
Vlera e investimit: 33,600.84 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 23,129.56 Euro