info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Nezir Copa

Projekti do te konsistoje ne blerjen e nje traktori me fuqi 37 KW dhe te agregateve ndihmes si freze bujqesore dhe pompe sperkatje per kryerjen e sherbimeve ne blloqet e pemtoreve ne funksion te rritjes se cilesise se prodhimeve dhe uljen e kostos

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Nezir Copa
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Seferaj, Kavaje
Vlera e investimit: 23,566.54 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 14,425.52 Euro