info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

NAXHI LLANAJ

Pajisje dhe makineri per perpunimin e vajit te ullirit

Të dhëna rreth investimit

Investitori: NAXHI LLANAJ
Masa: 7
Sektori: M7 - Proccessing and marketing of Agricultural Products (such as milk, meat, fruqit and vegetables, wine)
Vendndodhja: Novosele, Rruga Nacionale Vlore-Fier, Nr. Pasurie , Vlore, Vlore
Vlera e investimit: 171,500.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 110,869.43 Euro