info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Natural shpk

Kompania Natyral shpk ka pergatitur nje projekt per ndertimin e nje pike grumbullimi te fruta dhe perimeve nga fermeret e zones.Kompania do hapi vende te reja pune dhe do trajnoje te gjithe stafin e perzgjedhur ne perputhje me nevojat dhe vendet e punes.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Natural shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Poshnje Ura Vajgurore, Ura Vajgurore, Berat
Vlera e investimit: 320,944.43 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 195,849.06 Euro