info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Najada Hatia PF

Investim ne ndertim serre per kultivimin e perimeve

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Najada Hatia PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruta dhe Perime
Vendndodhja: Arapaj,Rruga Hatillare,Fier, Fier, Fier
Vlera e investimit: 130,337.46 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65 %
Vlera e Grantit: 61,304.20 Euro