info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

MUCAJ shpk

Investim ne ndertim magazine dhe linje perpunimi te bimeve medicinale

Të dhëna rreth investimit

Investitori: MUCAJ SHPK
Masa: 7. "Diversifikimi i fermes"
Sektori: M7 - Production of medicinal and aromatic plants (MAPs), mushrooms, honey, ornamental plants and snails sector
Vendndodhja: Shkoder, Kastrat,Bajze, Malesi e Madhe
Vlera e investimit: 289,629.89 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 181,798.68 Euro