info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Melsi Prifti

Investimi konsiston ne kryerjen e punimeve ndertimore plotesuese ne thertore dhe blerje makineri e pajisje.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Melsi Prifti
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Meat processing
Vendndodhja: Gjirokaster, Lagja 18 shtatori, Tek tregu i perime, Gjirokaster, Gjirokaster
Vlera e investimit: 5,352,373 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 2,676,187 Lekë