info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Marijon Pano

Investimi konsiston ne pergatitjen e tokes per mbjelljen e lajthive, hapjen e gropave, mbjelljen e fidaneve te lajthise, sistemi i ujitjes se parcelave ne fushe te hapur, pleherimi, pergatitja e tokes dhe mekanike bujqesore per plugim, pleherim, mbrojtje te fidaneve me sperkatje, transport dhe grirese.
Gjithashtu, investimi do te jete ne blerjen e nje traktori 65 kuaj fuqi, frezes, plugut dhe agregateve ndihmese, sistemit te ujitjes dhe pergatitjes se tokes per mbjellje.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Marijon Pano
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Sinice, Korce, Devoll, Korce
Vlera e investimit: 45,213.90 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 31,860.02 Euro